.

                           

Serivicii cu plat?:

    * Micul dejun;
    * la cerere sp?l?torie;
    * Închirieri biciclete;
    * Excursii: Biertan, Viscri, Cri?, M-?ii F?g?ra?

Servicii f?r? plat?:

    * Informa?ii turistice;
    * H?r?i;
    * Buc?t?rie complet echipat?;
    * Rezerv?ri la alte pensiuni;
    * Gr?tar;